Piratenkoor Doekegat

Welkom op de website van Piratenkoor Doekegat.

 

Het koor

Het Doekegat Piratenkoor uit Uithuizermeeden is opgericht in 1991. Het koor staat onder muzikale leiding van accordeonist en arrangeur Klaas van der Woude. Het koor gedraagt zich bij de keuze van zijn repertoire nogal eigenzinnig, zoals een koor met piraten behoort te zijn, want de liedjes die men zingt zijn slechts voor een deel shanties. Er zijn ook veel volks- en vrijetijdsliedjes in het Nederlands, Duits, Engels en – niet te vergeten  – Gronings, waarvan in vrij veel gevallen zowel de tekst als de melodie in eigen gelederen zijn gemaakt. Dit maakt het koor bijzonder en daardoor juist aantrekkelijk.

 

De piraten zingen en spelen bij voorkeur over roven, zeilen, plezier, witte stranden en blonde meisjes. Soms denken ze met weemoed terug aan verloren liefdes, maar altijd zingen ze met humor en vooral vrolijk en uitbundig.

 

Eveneens is de begeleiding anders dan bij een normaal shanty-koor. Naast 2 accordeonisten speelt een gitaar mee als ook een concerttrom. Een grote trom en diverse slaginstrumenten geven extra “jeu” aan het geheel.

 

De naam van het koor refereert aan het “Doekegat”; een diepe vaargeul in de Waddenzee. Via de Westereems hebben schepen met een grote diepgang en dus met veel tonnage toegang door deze geul tot o.a. de Eemshaven.

 

Dat het koor bij velen in de smaak valt blijkt uit de uitnodigingen. Zo zong het 2 keer op het evenement Sail Amsterdam (2000 en 2005), entertainde daar de klanten van een Amsterdamse Havenmaatschappij aan boord van het Poolse marineopleidingsschip “Dar Mlodziezy”, zong het de Verenigde Nederlandse Baggeraars toe op het chique Lauswolt in Beetsterzwaag. We zijn ieder voorjaar bijna het “huiskoor” tijdens de “Matjestage” in Emden, maar met evenveel plezier brengt het vreugde en vermaak aan ouderen en zieken in verzorgings- en verpleegtehuizen.

 

Het koor heeft in april 2013 haar 5e CD uitgebracht met de titel “Mooi Noordpolderziel“. De ander 4 CD’s hebben de titels “Oost-Noordoost”, “Piratenvreugd”, “Frolyck mit Eeren” en “In ’t Roverskwartier”. Bovendien is op uitnodiging van de platenmaatschappij, die onze CD’s heeft opgenomen , in 2004 een DVD opgenomen (inmiddels uitverkocht) waarop ook het Scheldeloodsenkoor uit Vlissingen, het Shantykoor Rotterdam, het Amelander Shantykoor en het Shantykoor Spier te zien en te horen zijn. Op deze DVD zijn beelden te zien van ons piratennest ’t Zielhoes te Noordpolderzijl, van een rooftocht over het wad en van het noordelijkste punt van het vasteland van Nederland, namelijk de Noordkaap.

 

Het Doekegat Piratenkoor kan zich voorstellen, dat u ook graag met hun enthousiaste piraten wilt kennismaken. Het zijn er vrij veel, maar u hoeft niet bang voor hen te zijn.

Hun lijfspreuk is immers “Froliyck mit Eeren”. Zij zullen met genoegen langskomen om om met u en bij u een dag, middag of avond plezier te maken. Ook een uitnodiging voor een individueel optreden zal het koor graag willen inwilligen.

Neem contact met ons op

Piratennest

De piraten komen uit Noord Groningen. De meeste van hen wonen in de gemeente Eemsmond, in de dorpen Roodeschool, Uithuizermeeden en Uithuizen. De thuishaven is Noordpolderzijl, het kleinste getijdenhaventje van Europa. De repetitieavonden worden gehouden op woensdagavond (om de 14 dagen) in het ’t Zielhoes aldaar.

Wilt u meer weten over het Doekegat Piratenkoor, of wilt u een CD bestellen, of lijkt het u leuk de piraten uit te nodigen op uw evenement, festival of feest, bel, schrijf, of e-mail naar

 

Dirk Nienhuis (PR en contacten + penningmeester)

Oosterheerdtstraat 80

9351 BK Leek
Telefoon: 0594 – 510334

06-57163403

e-mail: dnienhuis@hotmail.com

 

Sander Koning (Voorzitter)                                      Jan van de Wal (Secretaris)
e-mail: skoning16@ziggo.nl                                    e-mail:   janvandewal@kpnmail.nl

 

Jan Buurman (Bestuurslid)

Tel. 0595 – 432849

Mob. 06 – 53690645

e-mail: jpbuurman@gmail.com

Ship model on summer sunny beach. Travel, voyage, vacation concepts